ලංකීක කලාවට ආදර කරන ඔබට...

කලා ලැදි පාඨක මිත්‍රයන්ට,
නුර්ති හා වේදිකා නාට්‍ය ගී - නූර්ති හා වේදිකා නාට්‍ය වල ගී පද මාලා ඒවායේ ශ්‍රව්‍ය මාධ්‍යත් සමඟ ලබා දෙන අනගි බිලොග් අඩවියක් :
නූර්ති හා වේදිකා නාට්‍ය ගී


තුන්පත් රටා - ලංකීක නර්තනයේ විස්තරයන් හා තොරතුරු භාෂා දෙකෙන්ම (හැකි පමණින්) ඉදිරිපත් කිරීම උදෙසා නර්තනයට ලැදි පිරිසගේ උත්සහයක් :
තුන්පත් රටා

එම අඩවියේම ඉංශ්‍රිසි අඩවිය :
http://en-thunpathrataa.blogspot.com/


මෙම අඩවි තුළින් ඔබේ කලා රසයට හේතුකාරක වේවා, ලාකේය කලාවට ඔබේ බැඳිම වැඩි දියුණු වේවායැයිද ඉතසිතින් පතමි.


එසේමැ මෙවැනි වටිනා සත්කාර්්‍යයන් කරන, ඒ සදහා කැප මහන්සි වෙන ලිපිකරුවන්ට තව තවත් ලියන්නට දිරිය ශක්තිය ලැබේවායැයිද ප්‍රාර්ථනා කරමි, ඔවුන්ට පින් අනුමෝදනා වේවා! 

පාඨක ඔබට සුභ නව වසරක් වේවා!
-බින්කු-

EAVB_WLRWVJZLTJ